Rättsområden

Familjerätt

Advokatbyrån besitter en hög kompetens och har stor processerfarenhet inom det familjerättsliga området.

Brottmål

Advokatbyrån Hovra är specialiserad inom uppdrag som målsägandebiträde, försvarare och särskild företrädare för barn.

Utlänningsrätt

Advokatbyrån åtar sig uppdrag som offentlig biträde i samband med asylansökan, ansökan om uppehållstillstånd och arbetstillstånd, medborgarskap i Sverige samt prövning av förvarsbeslut.

Socialrätt

Advokatbyrån Hovra åtar sig uppdrag inom frågor som rör tvångsvård enligt LVU (Lagen om vård av unga) och LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård).